PREMIS SOM LLEIDA 2013


EMPRESA: FESALUT
ASSOCIACIÓ: ASSOCIACIÓ AMICS DE LA SEU VELLA
PERSONA: JOAN SUÑOL BOSCH