Aquestes són les activitats realitzades l'any 2017: