ASSISTÀNCIA A LA CANTADA D'HABANERES DE LA FESTA MAJOR DE L'AVINGUDA DEL SEGRE

Assistim a la candata d’Habaneres de la Festa Major del Barri AVINGUDA DEL SEGRE